Adaptační kurzy

292628551406_

Nabízíme pobytové adaptační kurzy pro studenty základních, středních i vysokých škol. Může se jednat jak o vybraný speciální zážitek na míru (komorní larp, zážitkový příběh, psychohra) v řádu několika hodin anebo o ucelený vícedenní program s celou škálou různých aktivit - zážitky, seznamovací a komunikační hry, týmové a sociodramatické aktivity atd.

Některé naše zážitky je možno realizovat i přímo v prostředí Vaší školy.

 

Sam_0850

Nabídka zde 

 

 

Ucelená dramaturgie

Adaptační kurzy se vyznačují poutavým příběhem, který provází celý program. Dramaturgii tvoří lektoři a instruktoři se zkušenostmi se zážitkovou pedagogikou a s mnohaletou praxi s mladou generací (během roku pořádáme řadu akcí, jako jsou kreativní workshopy, víkendové pobyty, letní kempy).

552711_497312103617335_1987824759_n

Důraz na zpětné vazby

V rámci kurzu mají účastníci možnost tzv. reflexe, kde mohou vyjádřit svůj emoční prožitek a více se zamyslet nad svými reakcemi a postoji.

Seznamovací a týmové aktivity

Kromě vzájemného seznámení klademe důraz na posílení identity a vytvoření vztahů založených na spolupráci a úctě. Účastníci se rovněž skrze podrobné hodnocení dozví své silné a slabé stránky práce v týmu.

Image00020

Komunikační a sociodramatické hry

Podporují verbální i neverbální vyjadřování, uvolňují atmosféru, vedou ke kreativitě a rozvoji improvizačních schopností. Skvělá a zábavná forma pro rozvíjení vztahů a poznání se do hloubky.

 

Rádi Vám zpracujeme ucelenou nabídku šitou na míru...

Reference