Příklady zážitků

Komensky

Klíčové prvky: zodpovědnost, komunikace, hodnoty a postoje, důsledky rozhodnutí

 

Labyrint světa a ráj srdce

Někdy se nám zdá, že čas hrozně letí a jakoby nám protékal mezi prsty. Stárneme, aniž bychom to postřehli. A pak se jednoho dne ohlédneme a položíme si otázku, co jsme vlastně za ten život stihli?

Příběh o hodnotách a prioritách, o čase a o životních ­etapách, rozhodnutích a jejích důsledcích, příběh o nás samotných.

Tříhodinová atmosférická hra je inspirovaná stejnojmenným dílem Jana Amose Komenského. Hráči prožijí ve zkratce celý svůj život, od dětství do své smrti. Budou součástí rodiny, budou se vzdělávat se škole, hledat práci, vydělávat, všechno to, co je spjato s reálným životem.  
Hra má přesah do témat týkajících se skutečného života a vede hráče k zamyšlení se nad životními hodnotami a postoji. Hráči si užijí jak legraci a zábavu, tak silný prožitek. Součástí zážitku je následná reflexe, kdy každý student bude mít možnost vyjádřit své pocity a dojmy.
Hra stmeluje kolektiv, odbourává zábrany v komunikaci a vytváří atmosféru pro následné navazování přátelských vztahů.

 Hranice

Klíčové prvky: zážitek skrze příběh, spolupráce v týmu, akce, napětí

Hranice

Zážitková noční bojovka s napínavým příběhem zaměřená na spolupráci v týmu.

Děj se odehrává v alternativním post-apokalyptickém světě plném záhad, které čekají na odhalení. Studenti budou v malých skupinách spolupracovat na řešení řady rozmanitých úkolů a zjišťovat souvislosti příběhu. Důraz je kladen především na stmelení dětí v týmu a jejich vzájemnou komunikaci a spolupráci.

Počet účastníků: neomezen, rozdělení do týmů po 4-6 studentech

 Loutkari

Klíčové prvky: kooperace, komunikace, hledání kompromisu, zodpovědnost, morálka

 

Loutkáři

Psychologická hra se silnými morálními aspekty, která podporuje diskuzi v malém týmu a umožňuje přehodnocovat postoje, hodnoty a názorový systém.

Účastníci se stávají členy lékařské rady, která má rozhodnout, komu ze sedmi pacientů dát jediný existující lék. Postupně získávají o pacientech další doplňující informace, díky kterým musí znova přehodnocovat svá rozhodnutí. Na závěr musí skupiny obhájit své finální rozhodnutí.

Počet účastníků: neomezen, rozdělení do týmů po 4-6 studentech

Časové rozmezí: příprava na hru 10-15 min., hra samotná 45-60 min., diskuze a reflexe: 15-45 min.

Nároky na prostory a vybavení: ideálně samostatná místnost pro každou skupinu (cca 4-6 osob); skupiny se nesmí navzájem slyšet

 Cestou

Klíčové prvky: zodpovědnost, morálka, životní hodnoty, empatie a vcítění, dramatické ztvárnění

 

Cestou nevydanou

Experimentální psychodrama zaměřené především na emoce a životní volby.

Účastníci prožijí celkem deset krátkých příběhů/situací z běžného života, kde vždy jeden ze studentů bude hlavní postavou, která se má rozhodnout, jak se v dané situaci zachová. V jejím rozhodnutí ji ovlivňují ostatní studenti představující hlasy jejích přátel, členů rodiny i personifikovaných emocí. Každý mini příběh obsahuje prvky napětí a osobního dramatu a zabývá se současnými dilematy ve společnosti (např. šikana, krádež, euthanasie…)

Počet účastníků: skupiny po 8-10 studentech

Časové rozmezí: příprava na hru 15 min., hra samotná 45-60 min., diskuze a reflexe: cca 15 min.

Nároky na prostory a vybavení: samostatná místnost pro každou skupinu, možnost puštění hudby (můžeme dodat vlastní repro)

 Nostromo

Klíčové prvky: komunikace, vyjadřování, kreativní a umělecké prvky

 

Nostromo

Kreativní aktivita zaměřená na rozvoj komunikace a vyjadřování.

Celá hra je zasazená do prostředí kosmické lodi, na které se porouchalo komunikační zařízení a je potřeba opravit řídící panel lodi za pomocí omezené navigace ze Země. Tato zábavná aktivita prověří schopnosti přesné komunikace a pečlivosti v detailech. Studenti si rovněž nenásilnou formou uvědomí své slabé a silné stránky v oblasti vyjadřování.

Počet účastníků: neomezen, potřeba sudého počtu

Časové rozmezí: příprava na hru 15 min., hra samotná cca 45 min., diskuze a reflexe: cca 15-30 min.

Nároky na prostory a vybavení: větší místnost se stoly a židlemi uspořádáno tak, aby dvojice mohla sedět naproti sobě, psací potřeby; doplníme zástěnou resp. přepážkami, přes kterou se dvojice vzájemně neuvidí

 Ztroskotani

Klíčové prvky: týmová práce, komunikace, rozhodování, řešení konfliktů a hledání kompromisů

 

Ztroskotání

Týmová kooperativní hra, která prověří schopnosti spolupráce, komunikace a dosahování společného cíle.

Aktivita také stmelí celý tým a naučí jednotlivé studenty, jak si navzájem lépe naslouchat, řešit konflikty a povzbuzovat se.

Hru uvádíme ve dvou možných variantách:

  • ztroskotání s jachtou na moři
  • ztroskotání letadla v pustině

Počet účastníků: skupiny po 4-8 studentech

Časové rozmezí: příprava na hru 15 min., hra samotná 45-60 min., diskuze a reflexe: cca 15-30 min.

Nároky na prostory a vybavení: ideálně samostatná místnost pro každou skupinu; psací potřeby

 Palac

Klíčové prvky: týmová práce, koordinace, vedení, řešení konfliktů

 

Palác snů

Tvůrčí zábavná aktivita, ve které studenti skrze budování společného díla poznají různé způsoby týmové práce.

Vyjdou najevo jejich rozdílné temperamenty a přístupy, prokáže se jejich ochota spolupracovat, uvědomí si, zda jsou individualisté či týmoví hráči a jaké to přináší výhody či nevýhody.

Nenásilnou formou prožijí konflikty a budou hledat jejich řešení.

Počet účastníků: neomezeno

Časové rozmezí: příprava na hru 10 min., hra samotná 45-60 min., diskuze a reflexe: cca 30 min.

Nároky na prostory a vybavení: větší místnost s židlemi do kruhu

 

 Agent-egg

Klíčové prvky: kreativita, spolupráce v týmu

Agenti - ochranné zařízení

Jedná se o kreativní konstrukční aktivitu zaměřenou na spolupráci v týmu.

Žáci budou pracovat v malých týmech jako tajní agenti, kteří musí v omezeném čase vymyslet a sestrojit účinné ochranné zařízení pro přenos nebezpečné zbraně. Hra procvičí jejich vzájemnou spolupráci a nápaditost.

Počet účastníků: neomezeno, menší týmy

Časové rozmezí: tvůrčí část 30 min., praktické vyzkoušení 15 min., diskuze a reflexe: cca 15 min.

 Trifid

Klíčové prvky: neverbální komunikace, důvěra, akce

Den trifidů

V rámci této příběhové akční aktivity si žáci zábavnou formou vyzkouší různé způsoby komunikace a důležitost vzájemné důvěry.

Příběh se odehrává v budoucnosti, kdy téměř všichni lidé oslepli po útoku tajemných Trifidů. Hra bude probíhat v exteriéru, žáci musí v malých týmech plnit různorodé úkoly za ztížených podmínek.

Počet účastníků: neomezeno, menší týmy

Časové rozmezí: cca 60-100 min. (lze přizpůsobit náročnost terénu a úkolů), diskuze a reflexe: cca 15 min.

 Balon

Klíčové prvky:  komunikace, naslouchání, hodnoty

Balón

Zábavná psychologická aktivita, během níž si budou studenti ujasňovat své hodnoty a naučí se, jak naslouchat ostatním.

Studenti budou muset pod časovým tlakem řešit řadu problémů, které nastanou během simulovaného letu balonem, a následně se vypořádat s důsledky svých rozhodnutí. Žáci si uvědomí nastavení vlastních priorit, zda je pro ně podstatné vlastní dobro či dobro týmu. Cílem hry je také podpora lepší komunikace a naslouchání jeden druhému.

Počet účastníků: neomezeno, menší týmy

Časové rozmezí: cca 30-60 min., diskuze a reflexe: cca 15-30 min.