Reference

Ahol

Cílem adaptačního kurzu bylo, aby se žáci prvních ročníků seznámili se svou třídní učitelkou a spolužáky. Ohlasy, které jsme získali od vyučujících i účastníků, byly pozitivní a věříme, že se cíl podařilo naplnit. Spolupráce s Vámi si velmi vážíme a doufáme, že nám svou přízeň zachováte i do dalších let. Ještě jednou děkujeme Vám i celému týmu.

Ing. Radmila Sosnová, ředitelka školy  AHOL, Ostrava-Vítkovice

Galileo

Agentura Story4U si pro nás na náš adaptační kurz připravila pestrý třídenní program. Po seznamovacích aktivitách a lanových hrách, kdy jsme si vyzkoušeli vzájemnou spolupráci a seznámili se s instruktory, se odpoledne program rozběhl naplno kreativní hrou Agenti, kdy jsme museli v týmech vymyslet a postavit bezpečný koráb pro křehkého pasažéra. Tyto bezpečnostní schránky byly následně otestovány a pouze některé se ukázaly jako dostatečně bezpečné. Při této aktivitě bylo zajímavé pozorovat, jak se jednotliví účastníci kurzu chopili různých rolí v týmu. K zádrhelům docházelo v těch týmech, kde bylo najednou více vedoucích typů a ty se musely spolu domluvit, jak bude tým postupovat. Večer nás čekala napínavá zážitková hra Hranice, jejíž atmosféru ještě podtrhl déšť, který začal padat, zrovna když se týmy pohybovaly na zakázaném území. Ve hře bylo potřeba rozluštit zprávy, vyhnout se nebezpečným nestvůrám a také strážcům hranic. Je to asi hra, na kterou žáci nejvíce vzpomínají.

Druhý den se žáci mohli vcítit do různých rolí v rozličných životních situacích, kdy museli hledat řešení případně radit kamarádovi, který se do složité situace dostal. Ne nadarmo se hra jmenuje Cestou nevydanou. Odpoledne nás čekala další teambuildingová aktivita Den Trifidů, kdy se tým, který neviděl, musel dorozumět se svým vedoucím, který pro změnu nemohl mluvit. Společně museli splnit několik náročných úkolů. V další hře měli žáci možnost zasnít se a zamyslet se nad možnými scénáři své budoucnosti. Večer si každý prožil průchod labyrintem, žáci se mohli zamyslet nad svými hodnotami a motivacemi.

Na poslední den přijel lektor na etickou besedu, který zajímavou formou s prvky diskuse vedl přemýšlení žáků o jejich motivech a prioritách.

Hlavní hrou posledního odpoledne bylo Královské klání, které se skládalo z různých soutěžních her, kdy museli jednotlivé týmy prokázat nejen rychlost a hbitost, ale i trpělivost, nápaditost a kreativitu. Hra vyvrcholila pouštěním královské flotily na blízkém rybníčku. Pak už nás čekal jen Cross-country golf, který jsme si po týmech moc užili a po závěrečné reflexi už jsme se museli s instruktory, kteří nám za ty tři dny přirostli k srdci, rozloučit.

Mezi hlavní přínosy adaptačního kurzu počítám aktivity na budování týmu, kde žáci mohli poznávat a diskutovat o tom, jaké role jim jsou vlastní a na jaké překážky mohou v týmové práci narážet. Dále se mohli zkusit vcítit do životních příběhů jiných lidí a popřemýšlet o situacích, které se jim nestaly, ale někdy by se třeba stát mohly, ať už jim nebo jejich přátelům. A v neposlední řadě získali žáci, a nejen oni, mnoho úžasných společných zážitků, na které budou ještě dlouho vzpomínat.

Mgr. Daniel Vybíral, Galileo Frýdek-Místek